Meteen naar de inhoud
Home » Ons verhaal en missie

Ons verhaal en missie

Ons verhaal en missie

Ons verhaal

Het verhaal van Pets Matter is niet lang. Of net wel. Naargelang hoe je ernaar kijkt.

Tot mijn 4-5 jaar hadden we geen huisdieren omdat ik volgens mijn moeder allergisch was. Nadien is er toch een katje gekomen en nog een hond erbij , een Mechelse Herder. En vanaf toen – ongeveer 40 jaar geleden -heb ik , buiten enkele korte periodes , nooit meer zonder huisdieren geleefd.

Vooral de laatste 30 jaar heb ik verschuivingen gezien in de dierenzorg: Een castratie of sterilisatie – dat ik toen al een nodige ingreep vond – werd weinig uitgevoerd. Katjes werden gratis weggeven of ongewenste nestjes werden verdronken, afgezet aan een bos of bij een boer, ze moesten muizen vangen en kregen melk, … .Honden kregen tafelafval te eten, zaten buiten in een hok, en men hanteerde nog de dominantietheorie die ondertussen achterhaald is. Meestal waren het huis-tuin-keukenkatten en stratiers (straathonden of bastaardhonden) . Er werd toen nog veel te snel geëuthanaseerd (lees neergeknuppeld, gewurgd, gekeeld, verdronken, …) als de dieren ziek werden. Om zo maar enkele dingen te noemen. In het kort: die wereld stond haaks op de mijne. Ik was een gevoelige ziel.

Mettertijd is de dierenzorg gekeerd in de positieve zin. Mensen zijn/worden zich bewuster dat een dier ook gevoelens heeft, bezield is, eigen natuurlijke noden en ook rechten heeft. Ook is er nu veel meer bekend over de (gedrags)psychologie van dieren in het algemeen. Uiteindelijk: we zijn allen zoogdieren.

Daarnaast leven we in een wereld die steeds oppervlakkiger en onpersoonlijker wordt maar ook -paradoxaal genoeg – snel ver- en beoordelend zonder zich vragen te stellen of dingen in vraag te stellen. Of niet dieper te gaan zoeken om zo naar de essentie te gaan. Ik zeg ‘paradoxaal’, want is het niet zo om een oordeel te vellen (of een diagnose te stellen) dat je kritisch en diepgaand moet zijn? Ik weet nog dat ik vroeger heel dikwijls met ‘waarom’ vragen naar ouders ging, soms tot het ergerlijke toe. Maar die ‘vragen’ brachten me wel tot oplossingen en /of ideeën. Vandaag is mijn conclusie dat er niets is zonder (beweeg)reden, hoe diep die (beweeg)reden ook begraven is. Dat is een van de reden waarom ik me toegelegd heb op gedragstherapie en ook op natuurlijke (alternatieve) geneeskunde en therapieën.

Mady met cocker : troost voor operatie bij dierenarts

Psychologie en gedrag zijn geen exacte wetenschappen maar humane wetenschappen. Waarom iemand op een bepaalde manier reageert of handelt hangt van heel veel factoren af. Nemen we alleen de werking van het brein al, dan is dit niet eenvoudig. Juist die complexiteit maakt het interessant en boeiend. De zoektocht naar het ‘waarom’. Daarom dat geen enkel geval hetzelfde is.

Het merendeel van de dieren die ik zelf gehad heb, waren geen doorsnee. Ze hadden elk hun eigenaardigheidjes, hun eigen handleiding. Er was er zelfs zo eentje met zo’n uitgebreide en gecompliceerde handleiding dat de dierenarts ons adviseerde de kat terug naar het asiel te brengen. Wat we niet gedaan hebben. Het ging enerzijds om de kat zijn trauma’s te definiëren en ze te helen, maar anderzijds moesten wij ons erbij neerleggen dat het altijd een katje zou blijven met specifieke noden.

Ook heb ik een tijd in een dierenasiel gewerkt. Er werden katten en honden afgestaan omdat ze een probleemgedrag hadden, waarvan ik heel zeker wist: als men zou gezocht hebben naar de oorzaak (het waarom), zou het dier nog gelukkig bij zijn baasje vertoeven. In bepaalde gevallen blijkt ook wanneer deze dieren herplaatst worden, dat het probleemgedrag verdwijnt. Dit kan gebeuren doordat het dier angst had van de vorige eigenaar (of zijn handelingen) of is voorde andere eigenaars het ‘probleemgedrag’ gewoon geen probleem.

En als er een verhaal is over het ontstaan van Pets Matter, dan is het mede dankzij deze ‘moeilijkere’ katten/honden.

Observeren, aanvoelen, connecteren, opzoekwerk, studies, theorie/wetenschap, … en de overtuiging dat alles een (beweeg)reden heeft. Dit alles maakt dat probleemgedrag steeds evolueert naar een oplossing.

Onze Missie

Het is altijd een en/en verhaal. Een dier staat altijd centraal en wordt holistisch bekeken. Dankzij mijn ervaringen op allerlei vlakken kan ik veel zaken combineren. Dit houdt in:

  • het zo concreet en juist mogelijk definiëren van de oorzaak van het probleemgedrag of gedragsprobleem
  • het natuurlijk gedrag/behoeften (instinct) bekijken => werklijn-showlijn?
  • rekening houden met het ras-eigen gedrag
  • de talen aanleren (hond/kat/mens) zodat iedereen elkaar begrijpt
  • het respecteren van de emoties van kat/hond/mens en de interactie
  • bepalen/uitsluiten (door dierenarts) van medische/fysieke aandoeningen die aan de basis zouden kunnen liggen van een gedrag

De oplossing voor probleemgedrag/gedragsprobleem/ongewenst gedrag is dan ook dubbel:

=> probleemgedrag /ongewenst gedrag transformeren naar gewenst gedrag op een dier- en mensvriendelijke manier

=> Mensen leren omgaan met probleemgedrag/gedragsprobleem

Wat maakt Pets Matter uniek?

Mijn kennis/ervaring kunnen nuttig en noodzakelijk zijn bij de verschillende diensten die ik aanbied en een duidelijke meerwaarde zijn bij problemen. Bijvoorbeeld mijn kennis/ervaring gedragstherapie kunnen nuttig zijn bij een dierenoppas/uitlaatservice.

Gedragstherapie, vanaf juli 2024 Natural Animal Healing & Behaviour: geen ‘waarom? Daarom’ verhaal , maar echt een zoektocht naar de oorzaak – of het doel -van het probleemgedrag/gedragsprobleem.

In de Natural Animal Healing & Behaviour therapie combineer ik zowel de alternatieve als de reguliere tools.

De dienst ‘oppas aan huis’: * ervaring met probleemgedrag en dieren met een handleiding (bijv. senioren) * is kleinschalig. Max. 2 à 3 adressen in eenzelfde periode. Zo kan ik me zonder stress -want dit heeft ook een effect op de dieren – aanpassen naargelang de situatie (bijv. bij ziekte van een dier, extreme weersomstandigheden, …)

Op de pagina ‘Tarieven‘ vindt u de prijzen, mogelijkheden en meer uitleg.

Opleiding/ervaring

Ervaring

Vanaf maart 2020 tot heden werk ik als freelance dierenartsassistente.

Van 1997 tot 2010 was ik milieucoördinator niv A en Human Resource Manager.

Opleidingen

-ethologie honden (Toscanzahoeve)

-natuurlijke geneeskunde voor dieren (SORAG)

-Bachbloesemtherapie voor dieren (SORAG en Arcana)

-Psychologie van de Cocker

-Dier: welzijn, recht en ethiek (KULeuven)

Eveneens heb ik ook – door de opleiding van dierenartsassistent- een medische basis waarop ik kan terugvallen.

Daar stopt het uiteraard niet, want regelmatig volg ik nog bijscholingen en cursussen.

Dikwijls krijg ik de vraag of ik Bachbloesems doe voor mensen. Op dit moment nog niet.

Tot slot…

Deze eigenzinnige aanpak is een missie: baasjes en beestjes helpen … .

Groetjes en tot later!

Mady Maeriën

0497 64 89 07

wie is Pets Matter?
Mady en Biebel