Meteen naar de inhoud
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van Pets Matter zijn van toepassing op al onze diensten. Wij nodigen u uit om deze eerst te lezen.

1.Algemeen

1.1  Zaakvoerdster van Pets Matter is Mady Maeriën.  Pets Matter is gelegen te Molenberg 45, 3290 Diest. BTW NR BE0811.887.030 Vestigingnr 2.178.204.482

Pets Matter en Mady Maeriën zijn dezelfde partij genoemd in de voorwaarden.

1.2 Bij geschillen zijn rechtbanken bevoegd voor regio Deurne Diest bevoegd.

2.Bestelling, facturatie, betaling

2.1 Bestellen van een dienst of een product kan via de webshop, mail, whatsapp, telefoon. Pets Matter bevestigt de bestelling steeds per mail.

2.2 Bij bestelling van een dienst dierenoppas aan huis, wordt een afspraak gemaakt voor een eerste gratis kennismakingsgesprek. Bij akkoord van beide partijen, wordt een contract en sleutelcontract opgemaakt.

2.3 Bij bestelling van de andere diensten wordt een dag en uur afgesproken. De klant dient thuis te zijn.

2.4 Als de klant niet thuis is en niet geannuleerd heeft, rekent Pets Matter het verschuldigde bedrag volledig aan.

2.4 Facturatie gebeurt na uitvoering van de diensten en kan via mail of in papieren versie zijn

2.5 Betaling kan cash, via payconiq of met overschrijving. Dit uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

2.6 Bij niet-betaling uiterlijk op de vervaldag vermeld op de factuur, volgt er een herinnering. Bij niet betaling van deze herinnering volgt er een aangetekend schrijven. Wanneer er dan nog niet voldaan is, volgt een juridische procedure.

3.Annulaties en retourzendingen

3.1 Annulaties kunnen tot 24 uren voor de dag van de dienstverlening. Er zijn geen kosten aan verbonden.

3.2 Annulaties minder dan 24 uren voor de dag van de dienstverlening worden aangerekend aan 30 euro, tenzij anders overeengekomen.

3.3 De klant kan aangekochte produkten tot uiterlijk 14 dagen na aankoop retour zenden, behalve op maat gemaakte en /of gepersonaliseerde produkten.

3.4 Na ontvangst van de retour gezonden produkten, zal Pets Matter het aankoopbedrag + de leveringskosten terugbetalen binnen de 8 werkdagen. De kosten voor retourzending zijn voor de koper.

4. Verzekering en verantwoordelijkheid

4.1 ‘Pets Matter heeft een verzekering BA en een familiale polis. Dit voor schade die het gevolg is van een aantoonbare en/of bewijsbare fout begaan door Mady Maeriën en in oorzakelijk verband staat met de schade.

4.2  ‘Pets Matter kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ziekte, een ongeluk of het overlijden van het dier.

4.3 Mady Maeriën/Pets Matter kan niet als eigenaar van het huisdier of huisdieren worden aanzien.

4.4 Pets Matter kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor inbraak of schade aan de woning, tenzij Pets Matter een fout gemaakt heeft.

4.5 Honden worden tijdens een wandeling altijd aan een leiband gedaan. Wandelingen zullen gebeuren op de openbare weg of in een bos.

4.6 Honden kunnen in een losloopweide loslopen, enkel en alleen op nadrukkelijk verzoek van de eigenaars. Dit zal door Pets Matter voorzien worden in het contract tijdens het kennismakingsgesprek. In dit geval ziet Pets Matters / Mady Maeriën af van de verantwoordelijkheid bij bijtincidenten e.d. op de losloopweide.

4.8 Pets Matters heeft het recht om klanten te weigeren of een dienstverlening stop te zetten.

4.9 Een dienstverlening kan door Pets Matters stopgezet worden zonder enige schadevergoeding/(gedeeltelijke) terugbetaling wanneer de veiligheid, gezondheid en integriteit van Mady Maeriën in het gedrang komt.

5.Dienstverlening

5.1 Mady Maeriën werkt oplossings- en resultaatgericht maar heeft geen resultaatsverbintenis.

5.2 Dienstverleningen worden steeds volgens het opgesteld contract gedaan. Wanneer er toch een afwijking nodig is, wordt dit in onderling overleg gedaan.

5.3 Pets Matter/Mady Maeriën doet geen acties/dienstverleningen die in strijd zijn met :dierenwelzijn, dierenrechten, mensenrechten, sociale wetgeving, fiscaliteit, verzekering, …

Pets Matters hanteert dieren op een diervriendelijke manier.

5.4 Pets Matters zal de sleutel binnen 2 dagen na het einde van de laatste dierenoppas aan huis, of wandeling, aan de eigenaar persoonlijk terug bezorgen.

6. Plichten van de klant

6.1 Voor de dienst dierenoppas aan huis, zorgt de klant voor een vlotte toegang tot het huis.

6.2 Voor de dienst dierenoppas aan huis, zorgt de klant voor voldoende voedsel en medicatie voor de tijd van afwezigheid van de klant. Zoniet, zal Pets Matter deze kosten nadien aanrekenen.

6.3 Het gezondheidsboekje van de huisdieren, gegevens van de behandelende dierenarts en een telefoonnummer of mail waar u op bereikbaar bent is aanwezig.

6.4 De klant heeft of sluit ook een familiale verzekering af waarin de huisdieren opgenomen /gedekt zijn.

7. Weigeren / stopzetting van dienstverlening

7.1 Pets Matter heeft het recht om klanten te weigeren of een dienstverlening (tijdelijk) stop te zetten.

7.2 Een dienstverlening kan door Pets Matter /Mady Maeriên stopgezet worden zonder enige schadevergoeding/ (gedeeltelijke) terugbetaling wanneer de veiligheid, gezondheid en/of integriteit van Mady Maeriën in het gedrang komt.

8. Privacy

De privacy van klanten wordt gewaarborgd.

Documenten, inhoud van gesprekken, adressen, klantgegevens, … worden enkel voor de uitvoering van de diensten waarvoor een contract is afgesloten gebruikt.

Mady Maeriën maakt enkel foto’s en/of korte filmpjes van de huisdieren om deze te gebruiken op Instagram/facebook of op de website ter promotie van haar diensten en dit enkel wanneer hier door de eigenaar uitdrukkelijk toestemming is voor gegeven.